Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Medlemsavgifter

Turn har fyra avgiftsdelar, två som avser kalenderår och två som avser termin.

-Medlemsavgift 300kr per kalenderår, debiteras på våren. 

Alla som tränar måste vara medlemmar enligt Riksidrottsförbundet


-Tävlingslicens/Trampettlicens på 190kr som avser kalenderår, debiteras på hösten

Denna licens skall man ha då man kommit till en nivå där man gör volt på hård nedslag (oavsätt om man tävlar eller ej). 


-Grundavgift per termin på 700kr eller för tävlingsgrupp 950kr


-Timavgift 200kr alternativt 150kr per för tävlingsgrupp (max 13tim/vecka) som betalas per termin


-Basgrupper beräknas till 14 träningstillfällen/termin och tävlingsgrupper minst 14 gånger.

-Alla MAG/KvAG grupper anses vara tävlingsgrupper pga licenskostnaden och tränartätheten/kvalifikation och tränar minst 14 gånger, därav något högre avgift.


Inbetald medlemsavgift och försäkringsavgift återbetalas aldrig efter att man börjat träna. 

 

Exempel Basgrupp

Axel tränar 1 timma i veckan.
Medlemsavgift 300kr, grundavgift 700kr, tävlingslicens 0kr, timavgift 200kr
Vilket blir:
-vårtermin 300+700+200 = 1.200kr
-hösttermin 0+700+200 = 900kr

 

Exempel tävlingsgrupp trupp/AG

Emma tränar trupp 10 timmar i veckan
Medlemsavgift 300kr, grundavgift 950kr, tävlingslicens 190kr, timavgift 150kr
-vårtermin 300+950+(150*10) = 2.750kr
-hösttermin 190+950+(150*10) = 2.640kr


Basgrupp t/v Vår (kr) Höst (kr)
1200 900
1,5 1300 1000
2 1400 1100
3 1600 1300
Tävlingsgrupp t/v Vår Höst
4 1850 1740
5 2000 1890
6 2150 2040
9 2600 2490
12 3050 2940

  Över 12 tim/vecka betalas för 13 tim

 

 
Turn anslagstavla
Sommarläger v25 och 27 se anmälan
Bli medlem
Hitta oss på Facebook
Tränargrupp på Facebook
Utbildningskalender