SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

För dig som är ledare

Att vara ledare i en gymnastikgrupp handlar om att ansvara och planera för gruppens träningar, att ge gymnasterna rörelseglädje och motoriska utmaningar. Det är också viktigt att följa regler och värdegrund, vara en god förebild och ha en bra kommunikation med gymnaster, föräldrar och andra ledare.

 

På de här sidorna hittar du information om vad som är viktigt i ditt uppdrag som ledare. Du kan också läsa mer på Gymnastikförbundets webbplats.

 

Förutom det som gäller generellt för alla ledare finns särskilt ansvar för olika ledarroller. Många är intresserade av att prova på rollen som ledare. Därför kommer föreningen överens om ett ledaruppdrag en termin i taget. Ledaruppdraget kan förlängas med ytterligare en termin. Många uppdrag förlängs och en del är ledare i flera år. Men uppdraget kan också avslutas vid terminens slut. Styrelsen ser över antalet ledare som vi behöver i grupperna varje termin - det är inte garanterat att få timmar som ledare. Det som gör att ett uppdrag kan behöva avslutas kan vara att andra ska få chansen att prova på, men ibland tyvärr också oanmäld frånvaro, många sena ankomster, inställda träningar och hur engagemanget sett ut på träningarna. Det kan också handla om brister i uppförandekod och värdegrund. Det är viktigt att följa vår överenskommelse:

 

Alla ledare ska

  • följa uppförandekod och värdegrund
  • göra Gymnastikförbundets digitala utbildning Intro Svensk Gymnastik minst vartannat år och kontakta kansliet om man vill gå fler utbildningar
  • meddela sina medtränare i så god tid som möjligt om man inte kan komma till ett träningstillfälle.
  • alltid komma i tid till träningen och vara förberedd. Ha på den röda ledartröjan varje träning.
  • följa regler som gäller för träningslokalen, exempelvis hur lokalen ska låsas och låsas upp och när den inte får användas under skollov. Ha koll på utrymningsvägar.
  • redovisa sina träningar i Sportadmin.

I uppdraget ingår att delta på Turndagen med sin grupp. Inget arvode utgår på Turndagen.

 

Huvudledare

Du är kansliets, styrelsens och föräldrarnas kontaktperson för frågor som gäller din grupp.

Du har ansvar för att det administrativa arbetet blir gjort i din grupp:

  • Du uppdaterar Sportadmin med korrekta adresser vid varje terminsstart, det är viktigt att e-postadresserna stämmer eftersom fakturorna skickas dit. Du informerar kansliet om någon slutar och om det finns lediga platser i din grupp.
  • Du registrerar närvaro i Sportadmin. 
  • Du uppdaterar din grupps webbsida med relevant information om antal gymnaster och nivå. Här hittar du alla gruppsidor.

Du ser till att att terminens träning och eventuella tävlingar och uppvisningar såsom på Turndagen planeras i god tid så det blir en höjdpunkt på gymnastikåret. Det är en god idé att en gång per termin ha träff med övriga ledare i gruppen för att planera hur terminen ska läggas upp.

Som huvudledare ser du också till att föräldrar och gymnaster är informerade om händelser i gruppen och nås av relevant information från föreningen. Ibland fungerar det bra med e-postutskick, ibland kan det behövas ett  föräldramöte eller andra samtal med föräldrarna.

 

En gång per termin skickar du in den obligatoriska terminsrapporten för din grupp.


Ungdomsledare

Som ungdomsledare är det roligt att skapa träningsglädje för yngre barn, få meriter inför framtida jobbsökande och inte minst en liten slant på kontot i slutet av terminen. Men det innebär också ett ansvar. Du ska vara en god förebild som är aktiv och engagerad under träningarna och du visar hur övningarna ska utföras och leder gruppen mot målen för nivån. Du kan också hjälpa huvudledaren med det administrativa. Ungdomsledare ska ha fyllt 15 år för det är då man kan börja gå Gymnastikförbundets kurser. Yngre gymnaster kan prova på ledarrollen om ens egen förälder eller ledare är huvudledare i gruppen.

 

Vuxenledare

Du som är vuxenledare har en roll som en trygg vuxen. Det ska alltid finnas en vuxen person över 18 år närvarande vid träningarna. Du håller ordning i gruppen och tar hand om situationer som kan vara svåra att bedöma och hantera för ungdomsledarna, till exempel om ett barn är ledsen eller om föräldrar vill diskutera något som rör gruppens träningar. Du som har erfarenheter och kunskaper är såklart aktiv på träningen på samma sätt som ungdomsledarna. Har du ingen erfarenhet av gymnastik stöttar du övriga ledare, plockar fram redskap och hjälper till med det du kan. 

 
Kontakta oss
Swishkod 123 004 10 53
För ledare
Samarbetspartners